Archive for the ‘Nouns And Articles’ Category

Video Rating: / 5

An abstract noun is a word that means a general concept or idea, like “life” or “friendship”. We can use “the” with common nouns, as in “the sky is blue”. But can we use “the” with abstract nouns? For example, would you say “happiness is important” or “the happiness is important”? If you are not sure, watch this lesson to learn when to use “the” with general and abstract nouns. Don’t forget to take the quiz afterwards to test your understanding!
http://www.engvid.com/grammar-the-common-abstract-nouns/

TRANSCRIPT

Hi. I’m Rebecca from engVid. Many English learners have trouble deciding when to use “the” or no “the”, so I understand that problem, I know it can be a little bit confusing, but I believe that by the end of this lesson, you’re going to find it much easier. Okay?

So let’s start with a little quiz first to see where you stand regarding that word “the”. So, let’s look at this first example. Should you say: “Life is beautiful.” or “The life is beautiful.”? Okay. Think about it. Decide. Another one: “Friendship is precious.” or “The friendship is precious.”? Which one is right? Think for yourself. We’ll do one more, and then I’ll give you the answers. “Happiness is important.” or “The happiness is important.”? Which one is correct? Do you know? How do you know?

How do you decide which one is right? I’ll tell you. When we’re talking about something which is a general concept or idea, then we do not use “the”. Okay? For example, let’s take the first one. “Life is beautiful.” Now, life is a general concept, so we do not need “the”. So, this is the correct answer. All right? Not this. “Life is beautiful.” Because life is a general idea, a general concept. Okay? We’re not talking about anything specific. If we say: “The life of wise people is beautiful.” that is something specific, and then we would be correct to say: “The life”. Okay? But if we’re just talking in general, then no “the”.

Let’s look at the next example. “Friendship is precious.” Again, friendship is a general idea or a general concept, so this is correct. Okay? In this example, this one was wrong. But if I said, for example: “The friendship between those two children is precious.” then that would be fine, because now I’m specifying which friendship. Right? The friendship between those two children, so then it becomes specific, and then we would use “the”. But in this example, this is correct. Okay? Just like this was, and this is wrong, because this is a general idea. Okay?

Next one: “Happiness is important.” By now you know, again, happiness is a general idea, a general concept, so this is correct. In this example, it would be wrong to say: “The happiness”, because: The happiness of what? So, if we say: “The happiness of my family is important.” that’s fine. That’s very good. That would be a perfect sentence. But in this case, we cannot say: “The happiness is important.” because we didn’t specify which happiness. Okay? So, in this case, that’s wrong, and this is correct. Okay?

Now, the same principle applies to these. See if you can figure it out. Okay? “I want to make money.” or “I want to make the money.”? Which one do you think is right? Are we speaking in general, or are we speaking specifically? Well, we are speaking in general right now, so this is correct, because we’re just talking about money; we didn’t say which money. I want to make money. Right? General idea. If I said, for example: “I want to make the money I need to pay my rent.” that’s specific, so then I could say: “the money”, because I’m explaining after that which money. Okay? But in this example, no.

Next one: “She wants to lose weight.” or “She wants to lose the weight.”? Is it general or is it specific? What do you think? It’s still general. Good. By now you’re getting really smart. “She wants to lose weight.” is a general term. Right? We’re just talking about weight in general; not any specific weight. But if I say: “She wants to lose the weight she put on during the holidays.” that’s specific, and then I need “the”. Okay? But not in this example.

So, last one here: “He needs to earn respect.” or do we say: “He needs to earn the respect.”? Is it general or is it specific? By now you know, you’ll really know. It’s general. Very good. Okay? Because we didn’t talk about any specific respect; we’re talking about respect in general. So: “He needs to earn respect.” But if this was being used, it would be something like: “He needs to earn the respect of his peers.” Peers are people your age. Okay? Or: “He needs to earn the respect of his employees.” for example, or “of his parents”. Then it becomes specific. Which respect? The respect of his parents, the respect of his employees. All right?

So, if it was specific, then we could say “the”, but when we’re just talking in general, we don’t need “the”. “Life is beautiful.”, “Friendship is precious.”, “Happiness is important.”, “I want to make money.”, “She wants to lose weight.”, “He needs to earn respect.”
Video Rating: / 5

VIDEO Class 4, Grammatical content:
You will study articles, plurals and countable and uncountable nouns.

Sign up for free to get all video classes!

http://www.abaenglish.com/en/english-courses/aba-free/
Video Rating: / 5

Reklamsız, tahtaya zoomlu, indirilebilen ve sınırlı internet hatlarında bile açılabilen Udemy kursum için indirim kuponu uygulanmış kurs linki: https://bit.ly/2uLRBWO

http://www.turengkitap.com
https://www.instagram.com/ozerkirazingilizce
https://www.facebook.com/ingilizcekonuanlatimi

Bu videoda İngilizcede a, an, the konu anlatımı yapacağım. A, an ve the nerelerde kullanılır öğrenmiş olacaksınız.
A ve An bir demektir ve bir anlamına gelen one kelimesinin yerine kullanılırlar. Türkçede karşılığı bulunmayan the kelimesinin İngilizcede niçin kullanıldığını açıklamak biraz zor. Bu yüzden the konusu her zaman eksik kalır. Ancak aslına bakarsanız the yı anlamak o kadar da zor değil.
The bizi İngilizcede genelleme yapmaktan kurtaran bir sözcüktür. Örneğin, He washes cars everyday cümlesi O her gün araba yıkar demektir. Bu cümleden onun muhtemelen bir oto yıkayıcısı olduğu sonucu çıkıyor çünkü belirli bir arabadan bahsedilmemiş ve genelleme yapılmış. Şimdi bu genellemeden kurtulalım:
He washes the cars everyday
Bu cümle O her gün arabaları yıkar anlamındadır. Bu cümleden anladığımız şey ise onun belirli bir grup arabayı her gün yıkadığı.
Gördüğünüz gibi, car kelimesinin başına gelen the sözcüğü, arabaları genelden özele indirgiyor. Aynı şekilde şu örneklere bakalım:
Trees are green.
Bu cümle, Ağaçlar yeşildir demektir. Ağaçların başında the olmadığı için dünyadaki bütün ağaçları kastetmiş oluyoruz. Oysaki ağaçların başına the koyarak;
The trees are green.
deseydik, Ağaçlar yeşil demiş olurduk. Bu cümleden tüm ağaçların yeşil olmadığını; örneğin, söyleyen kişinin bahçesindeki bir grup ağacın yeşil, diğer ağaçların ise farklı bir renk olabileceğini anlıyoruz.
The sözcüğü, konuşan ve dinleyenin neyin kastedildiğini bildiği durumlarda kullanılır.
Güneşin başına the koyarak the sun diyoruz. Böyle herkesçe bilinen, diğer sözcüklerin başına da the koyabilirsiniz.
O benim arabam. derken It is the my car. denilmez çünkü artık nesneyi niteleyen my sözcüğümüz olduğu için the ya gerek kalmaz.
A ve An = Bir anlamındadır ve İngilizcede one sözcüğünün kattığı anlamı verir.
A ve an sözcükleri, peşlerinden gelen kelimenin ilk harfine göre seçilir. Bu sözcük sessiz bir harfle başlıyorsa a, sesli bir harfle başlıyorsa an kullanılır. Ancak farklı şekilde sesletilen istisna kelimeler de vardır.
A ve an bir anlamına geldiği için sadece sayılabilen nesnelerin başına getirilir. Mesela ağaç sayılabilen bir sözcüktür ve başına a/an getirilerek bir ağaç denilebilir. İngilizcede grup adları ve küçük taneli şeyler gibi sayılamayan sözcükler de vardır ki bunların başına bir getirmek biraz saçma olur.
Peki a/an ne tür durumlarda kullanılır? İngilizcede nesne çoğul halde yazılmamışsa, başında daima o nesneyi niteleyecek bir kelime olmalıdır.
Your ve benzeri olabilir. A man came here yesterday. örneğinde a sözcüğünü kural gereği getirmek zorundayız. Man came here yesterday. şeklinde bir cümle kuramayız.
A ve an genelleme yapmak için de kullanılır:
A banana is yellow. cümlesi Muz sarıdır. demektir. Yani bu cümlede tek bir tane muzun sarı olduğunu kastetmiyoruz; tam tersine, başına belirsizlik anlamı katan bir sözcüğünü koyarak belirli bir muzu değil de tüm muzları kastetmiş oluyoruz. Aynı cümleyi Bananas are yellow. şeklinde de yazabilirdik.

NOUNS, ARTICLES AND ADJECTIVES. BEGINNER LESSON 11

Nouns, Articles and Adjectives Beginner lesson 11
In this English grammar lesson you’ll learn some basic rules on the use of the articles ‘a’, ‘an’ and ‘the’. We will end the lesson with a gap-filling exercise, so you can test your understanding.

Let us know how you did in the comments.

Visit our website and download exercises to the video for practicing this topic: http://losangelesenglishschool.com/index.php?route=information/information&information_id=13

We hope it’ll be helpful for you!

Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/Losangelesenglishschool
________________________________________
The indefinite articles “a” and “an” are used with singular countable nouns when we mention something or someone for the first time. “A” is used before consonants and “an” – before vowels. We use “the” if it’s clear for a listener what thing or person we talk about. We don’t use an article with the names of cities or countries. But we say the USA. (We use “the” with the names of countries which have the words like states, republic, kingdom, or union)
New York is a city. (a + noun)
New York is big.(adjective)
New York is a big city. (a + adjective + noun)

He has an umbrella. (an + noun which starts with the vowel “u”)
The umbrella is blue. (the + noun cause we know what umbrella we mean)
He has a blue umbrella. (a + adjective which begins with the consonant “b” + noun)

#NOUNS#ARTICLES#ADJECTIVES#englishlesson#learnenglishonline#English#learnenglish#studyenglish#businessenglish#englishonskype#englishonline#englishvocabulary#pronunciation

English courses for adults and young adult learners “Los Angeles English School”.

Learning English in Los Angeles English language school is realized by means of a specially designed program developed according to international standards of teaching English as the second language.

With this program beginners in English start to speak confidently just in a couple of months of having classes. The main components of the course are constant communication of each student with teachers, systematic revising and strengthening of vocabulary and grammar, watching short videos, listening to audios on various, the most essential topics (from easy to complicated ones).
Video Rating: / 5

An easy video about English articles and how to use them with nouns.
You will study the articles ‘a’, ‘an’ and ‘the’. Esther does a good job of explaining the difference in these articles.

————————————
Join Us to Support Us!
————————————
https://www.youtube.com/channel/UC_OskgZBoS4dAnVUgJVexcw/join

————————————
Check us out!
————————————
Please support us through Patreon:
https://www.patreon.com/ShawEnglish

Website:

Home

Official Facebook:
https://www.facebook.com/shawenglish/

Learn English With Robin (Facebook Group)
https://www.facebook.com/groups/162048911162706/

Learn English With Robin
(Whatsapp, Skype, Line, WeChat, KakaoTalk)
https://shawenglish.com/skype-online-english-lessons/

Instagram:
https://www.instagram.com/shawenglishonline/

Twitter:

Naver Café (네이버 카페): http://cafe.naver.com/shawenglish

————————————
Message from Robin Shaw
————————————
Hello, I am Robin Shaw. Thank you for watching my videos.
I’m a Canadian who lives in Korea, but loves to travel to many countries and meet students.

I have been an English teacher for almost 20 years. I love teaching students from around the world.

Please help and support this channel by subscribing, commenting, sharing, and clicking ‘like’ on my videos.

————————————
My Other Channel
————————————
If you are interested in Korea, this is my other YouTube channel:
https://www.youtube.com/user/ConnectKoreaMedia

Website:

Home

Official Facebook:
https://www.facebook.com/connectkorea/

Instagram:
https://www.instagram.com/connectkorea/

Twitter:

Video Rating: / 5

درس ادوات التعريف والنكره في اللغه الانجليزيه , ان شاء الله هنشرح ( a , an , the ) دول يعتبروا اكتر الكلمات استخداماً في اللغه من حيث الكلام او الكتابه , فطبعا شئ ضروري اننا نكون فاهمينهم جدا وعارفين بنستخدمهم ازاي وبنستخدمهم امته

( a , an , the ) في اللغه الانجليزيه اسمهم Articles او ادوات تعريف وممكن نقسمهم لمجموعتين

[ a , an ] ادوات نكره
[ the ] أداة تعريف

وعشان نوضح الموضوع اكتر شوف الجمل دي :

I am reading a book
I am reading the book

هل فيه فرق بين الجملتين دول !!!!؟؟؟

طبعا فيه فرق , وهو ان في الجمله الاولي كلمة book نكره والجمله الثانيه كلمة book معرفه
طب يعني ايه نكره ومعرفه وايه الفرق بردوا ؟؟؟

دا اللي شرحه في الفيديو ان شاء الله

صفحتنا علي فيسبوك:
http://www.facebook.com/droosonline

وهذا الايميل الشخصي لي:
droosonilne4u@gmail.com

وهذا هو موقعنا:
http://www.droosonline.com

Video Rating: / 5